ગુજરાતનું આ કલંકિત ગામ, જ્યાં મહિલાઓ સાથે-સાથે છોકરીઓ પણ વેશ્યાવૃત્ત માટે પિતા અને ભાઈ જ કરાવે છે આવા કામ..

વાડિયા:આજે ગુજરાત માત્ર દેશમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં તેના વિકાસ મોડેલ માટે પ્રખ્યાત છે. પરંતુ, અહીં એક ગામ છે જેની મહિલાઓને છેલ્લા 80 વર્ષથી વેશ્યાવૃત્તિ માટે શ્રાપ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતના આ ગામનું નામ વડિયા છે. વાડિયા ગાંધીનગરથી 250 કિમી દૂર બાંસકાંઠા જિલ્લામાં તવાયફના ગામ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

આ ગામના પુરુષો એટલે કે તેનાં ભાઈ અને પિતા જ દલાલ તરીકે કામ કરે છે.                          આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ ગામમાં જન્મેલી દરેક છોકરીને વેશ્યાવૃત્તિ અપનાવવાનો શ્રાપ મળે છે. આલમ એ છે કે ઘણી છોકરીઓ 12 વર્ષની ઉંમરે માતા બની જાય છે. આ ગામના પુરુષો દલાલ તરીકે કામ કરે છે.

આ ગામની વસ્તી માત્ર 600 લોકોની છે.                  આ ગામ એટલું બદનામ થઈ ગયું છે કે અહીં કોઈ વિકાસ કાર્ય જોવા મળતું નથી. ખાસ વાત એ છે કે અહીંની મહિલાઓ પરિવર્તન ઈચ્છે છે, પરંતુ તેમને કોઈ સપોર્ટ મળતો નથી. તેના ગ્રાહકો મોંઘા વાહનોમાં અહીં આવે છે, પરંતુ તેમને બચાવવા માટે કોઈ કામ કરતું નથી.

કારણ કે જલદી તમે આ ગામમાં પગ મૂકશો, અહીં ઝેરનો અનુભવ પોતે જ છે. અહીં ગંદકીના આવા ઢગલા છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કપડાથી ચહેરો બાંધવો પડશે અહીં તમે વધુ સમય સુધી રહી શકતો નથી.આ ગામ બહું અવિકસિત છે ગામ માં કાંઈ પણ સગવડ નથી બધી વસ્તું નો અભાવ જોવા મળે છે

આ વાડિયા ગામની  ઘણી છોકરીઓ 12 વર્ષની ઉંમરે માતા બની જાય છે.                                              ઘણી છોકરીઓ 12 વર્ષની ઉંમરે માતા બની જાય છે. કેમ કે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ ગામમાં જન્મેલી દરેક છોકરીને વેશ્યાવૃત્તિ અપનાવવાનો શ્રાપ મળે છેે આ ગામના પુરુષો એટલે કે તેનાં ભાઈ અને પિતા જ દલાલ તરીકે કામ કરે છે.તેંથી મોટા ભાગ ની છોકરીઓ 12 વર્ષની ઉંમરે માતા બની જાય છે

બનાસકાંઠાના પોલીસકર્મીઓ દલીલ કરે છે કે આ ગામના સમાજમાં વેશ્યાવૃત્તિએ મૂળ જમાવ્યું છે. સુધારવા માટે કોઈ આગળ આવતું નથી હુ ઇચ્ચુ છુ આવી સ્થિતિમાં, અમે દરોડા સિવાય કશું કરી શક્યા નથી.ખાસ વાત એ છે કે અહીંની મહિલાઓ પરિવર્તન ઈચ્છે છે, પરંતુ તેમને કોઈ સપોર્ટ મળતો નથી.

આ વિસ્તારની હવામાં શોષણ, ભૂખ, ત્રાસ અને મૂળભૂત સુવિધાઓની લૂંટ સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ ગામ મોટા વચનો બાદ પણ ન તોવાડિયા ગામની  હાલત સુધરી કે ન તો અહીં વેશ્યાઓના પુનર્વસવાટ અંગે કોઈ કામગીરી કરવામાં આવી. આ ગામ નું નામ ગૂગલ માં પણ દેખાડે છે કે ગુજરાત નું વેશિયા ગામ એટકવાડિયા ગામ

error: Content is protected !!