ગામલોકોએ મંદિરમાં કરાવ્યા પ્રેમી જોડીના લગ્ન, પ્રેમિકાને મળવા 17KM સાઈકલ ચલાવીને આવતો હતો યુવક,

બિહાર: ગુરુવાર સાંજે એક પ્રેમી જોડીને ગામલોકોએ મંદિરમાં લગ્ન કરાવ્યા. મામલો પશ્વિમ ચંપારણ સ્થિત સપહી ભાવલગોલ બજારનો છે. પ્રેમી, પ્રેમિકાને મળવા માટે પોતાના ગામથી 17 KM સાઈકલ ચલાવીને ઘણીવાર આવ-જા કરતો હતો. ગુરુવારે પણ તે સાઈકલથી આવ્યો. લોકોને જ્યારે નજર પડી તો બન્નેનાં પરિવારને બોલાવામાં આવ્યા. પરિવાર લગ્નની વિરુધ્ધ હતા. એવામાં ગામલોકોને તેને સમજાવ્યા અને બધાંની અનુમતિથી પ્રેમી જોડીના મંદિરમાં લગ્ન કરાવી દીધા.

ત્રણ વર્ષ પહેલાં સપહી ભાવલગોલ બજારની રહેવાવાળી મંજૂ કુમારી પોતાનાં સંબંધીના ત્યાં રામનગરના જુડા ગામમાં લગ્નમાં ગઈ હતી. ભૈરોગંજ સ્ટેશન ક્ષેત્રના બેલવા ચખની ગામનો રહેવાવાળો બબલૂ કુમાર પણ લગ્નમાં આવ્યો હતો. બન્નેની વચ્ચે અહીંથી પ્યારની શરુઆત થઈ. બન્ને પહેલાં ફોનથી વાત કરતાં હતા. ધીરે-ધીરે બન્ને ગામની નજીક મળવા લાગ્યા.

બબલૂનું ઘર મંજૂના ઘરથી 17 KM દૂર છે. એવામાં બબલૂ ઘણીવાર સાઈકલથી અહીં દૂર મંજૂના ઘરની આસપાસ પહોંચી જતો હતો. આ વાતની ખબર જ્યારે મંજૂના ઘરવાળાને મળી તો તે આક્રોશિત થઈ ગયા. ગામલોકોને અને મંજૂના પરિવારને બબલૂને ચેતાવણી આપીને છોડી દિધો. પ્રેમી જોડીની મુલાકાતનો સિલસિલો પરંતુ ચાલુ રહ્યો.

ગામલોકોએ સમજાવીને કરાવી દીધી લગ્ન            જ્યારે પ્રેમી જોડીની પરિવારને આની જાણકારી થઈ તો બન્ને તરફથી અદાલત બનાવી દીધી. આ બાજુ, પ્રેમી જોડી લગ્ન કરવાની જીદ પર અડગ હતા. એટલાં માટે ઘણી પંચાયત પણ બેસાડવામાં આવી. ભરી પંચાયતમાં બન્નેને સાથે જીવવા-મરવાની કસમ ખાધી.એવામાં ગામલોકોને તેને સમજાવ્યા અને બધાંની અનુમતિથી પ્રેમી જોડીના મંદિરમાં લગ્ન કરાવી દીધા.

ત્યાર પછી ગામલોકોને બન્નેનાં પરિવારની વચ્ચે હસ્તક્ષેપ કર્યો. બન્ને પહેલાં ફોનથી વાત કરતાં હતા. ધીરે-ધીરે બન્ને ગામની નજીક મળવા લાગ્યા.પરિવારને સમજાવ્યા પછી ગુરુવાર રાત પ્રેમી જોડીના લગ્ન રામનગર પ્રખંડના ખટૌરી શિવ મંદિરમાં પરિવારની સહમતિથી કરાવી દીધા.

error: Content is protected !!