ચંદનનાથ મંદિરનો અમૂલ્ય જમણો શંખ, ટચ કરી દર્શન કરો, ૐ લખીને શેર કરો, બધી મનોકામના પૂર્ણ થશે

ચંદનનાથ મંદિરનો અમૂલ્ય જમણો શંખ, ટચ કરી દર્શન કરો, ૐ લખીને શેર કરો, બધી મનોકામના પૂર્ણ થશે

જુમલાના ચંદનનાથ મંદિરમાંથી ચોરાયેલો કિંમતી જમણો શંખ ચાર વર્ષ બાદ મળી આવ્યો છે. વિક્રમ સંવત 26 ડિસેમ્બર 2073ના રોજ ચોરાયેલી મૂર્તિની તપાસ દરમિયાન પોલીસને જમણો શંખ મળ્યો હતો. જિલ્લા પોલીસ કચેરી, જુમલાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક માધવ પ્રસાદ કાફલેના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવારે ચંદનનાથ નગરપાલિકા-10માં જુમલાના ઢોલાપાણેમાં એક ગુફાની નીચેથી જમણો શંખ મળી આવ્યો હતો, જેની મદદથી ત્રણ આરોપીઓની બે મૂર્તિઓ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (ડીએસપી) કાફલેએ જણાવ્યું હતું કે, “અમને એક વ્યક્તિની મદદથી શંખનો છીપ મળ્યો હતો, જેની ઘરફોડ ચોરીની શંકાના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.” અમે છીએ.’

તેમણે કહ્યું કે તપાસ પ્રક્રિયા ઝડપી કરવામાં આવી છે. ત્રણ દિવસ પહેલા પકડાયેલા ચંદનનાથ નગરપાલિકા-10ના સ્થાનિક સુશીલ બિષ્ટના ખેતરમાં સૂકા ઘાસના ઢગલામાંથી પોલીસે બે મૂર્તિઓ અને એક શંકાસ્પદ બિષ્ટ સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.

જુમલાના ચંદનનાથ મંદિરમાંથી ચોરાયેલો કિંમતી જમણો શંખ ચાર વર્ષ બાદ મળી આવ્યો છે. વિક્રમ સંવત 26 ડિસેમ્બર 2073ના રોજ ચોરાયેલી મૂર્તિની તપાસ દરમિયાન પોલીસને જમણો શંખ મળ્યો હતો.

જિલ્લા પોલીસ કચેરી, જુમલાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક માધવ પ્રસાદ કાફલેના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવારે ચંદનનાથ નગરપાલિકા-10માં જુમલાના ઢોલાપાણેમાં એક ગુફાની નીચેથી જમણો શંખ મળી આવ્યો હતો, જેની મદદથી ત્રણ આરોપીઓની બે મૂર્તિઓ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (ડીએસપી) કાફલેએ જણાવ્યું હતું કે, “અમને એક વ્યક્તિની મદદથી શંખનો છીપ મળ્યો હતો, જેની ઘરફોડ ચોરીની શંકાના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.” અમે છીએ.’ તેમણે કહ્યું કે તપાસ પ્રક્રિયા ઝડપી કરવામાં આવી છે.

ત્રણ દિવસ પહેલા પકડાયેલા ચંદનનાથ નગરપાલિકા-10ના સ્થાનિક સુશીલ બિષ્ટના ખેતરમાં સૂકા ઘાસના ઢગલામાંથી પોલીસે બે મૂર્તિઓ અને એક શંકાસ્પદ બિષ્ટ સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.