દેવું ઉતારવાની વિધિના બહાને નરાધમે દીકરી પર દુષ્કર્મ આચર્યું, બાદમાં માતા…..

દેવું ઉતારવાની વિધિના બહાને નરાધમે દીકરી પર દુષ્કર્મ આચર્યું, બાદમાં માતા